Зүүн Хүрээ Коллеж.

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн онцлог давуу талууд

Image

Сургуулийн онцлог давуу талууд

Сургуулийн онцлог давуу талууд:

Уламжлалт "Есөн зүйлийн сургууль"-ийн өвийг хадгалсан "хэл шинжлэл" судлалын чиглэлээр сургалт явуулж, монголчуудын хэл соёл, үсэг бичгийн өвийг дэлгэрүүлэхэд анхааран ажиллах.

Ашгийн бус тул оюутанг  үнэ төлбөргүй сургаж, зардлыг Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд бүрэн хариуцдаг.

Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд болон бусад хамтран ажилладаг шашны хийгээд иргэний байгууллагуудаас уламжлалт шашин соёлын зан үйлүүд, мөн боловсрол, хүмүүнлэгийн чиглэлээр зохион байгуулдаг үйл ажиллагаанд биеэр оролцож дадлага хийх бүрэн бололцоотой.

5 улирал дараалан онц суралцсан оюутанд захиралын нэрэмжит тэтгэлэг олгох.

Тус сургууль нь сургалтын тав тухтай орчин бүрдсэн өөрийн хичээлийн байртай.

Дорно дахины  их бага арван ухаан, монголын түүх, ёс заншил, эх бичиг судлал,  хэл шинжлэл, нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны  болон бусад салбар чиглэлийн 9000 гаруй номын фонд бүхий номын сантай.

Зүүн Хүрээ Коллежийн сургалтын үйл ажиллагаа нь монголчуудын уламжлалт өв соёл, хэл бичиг, зан заншил, монгол судлалыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн байдаг бөгөөд энэ талаар дотоод гадаадын сургуулиудтай хамтран судалгаа шинжилгээ хийх, төсөл хэрэгжүүлэх, багш оюутан судлаач солилцох зэрэг хамтын ажиллагаанууд өргөжин тэлсээр байна.