Зүүн Хүрээ Коллеж.

Дэлгэрэнгүй

МУИС-ийн 2019-2020 оны өвлийн төгсөлт болов.

Image

МУИС-ийн 2019-2020 оны өвлийн төгсөлт болов.

МУИС-ийн 2019-2020 оны өвлийн төгсөлтөөр нийт 637 суралцагч төгсөж байна. Үүнээс докторын зэрэгтэй 12, магистрын зэрэгтэй 158, бакалаврын зэрэгтэй 467 төгсөгч энгэрийн тэмдэг, дипломоо гардан авсан юм.