Зүүн Хүрээ Коллеж.

Дэлгэрэнгүй

Зүүн Хүрээ Коллежийн эрхэм зорилго

Image

Зүүн Хүрээ Коллежийн эрхэм зорилго

Уламжлалт шашин соёл болон шинжлэх ухааны дэвшилтэт ололт амжилтанд тулгуурласан онолын өндөр мэдлэгтэй, ёс суртахууны зөв төлөвшил, хүмүүнлэг энэрэнгүй ёсыг эрхэмлэгч чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэхэд оршино.