Зүүн Хүрээ Коллеж.

Бүлэг

дуган

Image

Майдарын дуганы ганжирт шүншиг өргөв.


Дэлгэрэнгүй
Image

Зүүн Хүрээ Коллежийн танилцуулга

Аливаа нэгэн сүм хийд нь сүсэгтэн олны туст хурал номын зан үйл явуулахын зэрэгцээ лам хуврагуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор хичээл сургалт явуулдаг байжээ.

Дэлгэрэнгүй