Зүүн Хүрээ Коллеж.

Бүлэг

хүрд

Image

Коллежийн түүх

Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийдийн тэргүүн хамба Др.Ч.Дамбажав, дэд хансүр Ч.Цэдэндамба, Зүүн Хүрээ коллежийн захирал Ц.Мөнх-Эрдэнэ болон бусад лам хуврагуудын санаачилгаар 1998 онд Зүүн Хүрээ Коллежийг байгуулсан. 

Дэлгэрэнгүй