Зүүн Хүрээ Коллеж.

Бүлэг

Танилцуулга

Image

Сургуулийн онцлог давуу талууд

Сургуулийн онцлог давуу талууд:

Уламжлалт "Есөн зүйлийн сургууль"-ийн өвийг хадгалсан "хэл шинжлэл" судлалын чиглэлээр сургалт явуулж, монголчуудын хэл соёл, үсэг бичгийн өвийг дэлгэрүүлэхэд анхааран ажиллах.

Ашгийн бус тул оюутанг  үнэ төлбөргүй сургаж, зардлыг Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд бүрэн хариуцдаг.

Зүүн Хүрээ Дашчойлин хийд болон бусад хамтран ажилладаг шашны хийгээд иргэний байгууллагуудаас уламжлалт шашин соёлын зан үйлүүд, мөн боловсрол, хүмүүнлэгийн чиглэлээр зохион байгуулдаг үйл ажиллагаанд биеэр оролцож дадлага хийх бүрэн бололцоотой.

Дэлгэрэнгүй
Image

Зүүн Хүрээ Коллежийн танилцуулга

Аливаа нэгэн сүм хийд нь сүсэгтэн олны туст хурал номын зан үйл явуулахын зэрэгцээ лам хуврагуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор хичээл сургалт явуулдаг байжээ.

Дэлгэрэнгүй