Зүүн Хүрээ Коллеж.

Бүлэг

Судалгаа шинжилгээ

Image

Бурханы Шашин Соёл судлалын хүрээлэн

Уламжлалт шашин, соёл, бурханы шашны сургаал, шинжлэх ухааны мэдлэгийг иргэд олон түмэнд түгээн дэлгэрүүлэх, ард олныг гэгээрүүлэх, бурханы онол сургаалийг тайлбарлан таниулах, бурханы шашин, соёлын өвийг судлан шинжлэх зорилгоор "Зүүн Хүрээ" Дашчойлин хийдийн дэргэд Бурханы шашин соёл судлалын хүрээлэнг 2017 оны 10 сарын 21-ний өдөр байгуулсан юм.

Дэлгэрэнгүй